Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi w Markach
rozpoczęła swoją działalność 1 września 2016 roku,
wtedy to otworzyła swoje podwoje dla uczniów klasy pierwszej.

 

Pragniemy ukształtować człowieka kochającego Boga i bliźniego, wszechstronnie uzdolnionego, o pięknym i szlachetnym sercu. Zgodnie z tym co mówił św. Jan Paweł II:

W wychowaniu chodzi o to ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Dziś wiele osób wzrasta w społeczeństwie, które zapomina o Bogu i o naturalnej godności człowieka. Z tego powodu chcemy, aby dzieci uczęszczające do naszej Szkoły wyniosły z niej nie tylko wszechstronną i gruntowną wiedzę, lecz również podstawowe zasady moralne, gdyż sama wiedza bez zasad błądzi i szkodzi.

Staramy się służyć dla dobra samych dzieci, ich rodzin, społeczności lokalnej, Ojczyzny a w konsekwencji całego świata! Jedna iskierka może rozpalić wielki ogień. Pragniemy, by nasi uczniowie stawali się takimi zarzewiami mądrości, dobra, wiary, kreatywności i radości gdziekolwiek udadzą się w dorosłym życiu, pamiętając skąd wyszli i dokąd zmierzają…

 

Tylko siła pracy i ofiary może zbawić tak człowieka jak i naród,
byle praca płynęła z miłości obowiązku,
ofiara zaś, z miłości Boga i bliźniego.

św. Zygmunt Szczęsny Feliński